Nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw Ipperakkeren
De 3 flats met 36 woningen aan de Ipperakkeren worden begin 2023 gesloopt. We werken momenteel aan de plannen voor de nieuwbouwwoningen die daar gaan komen. De bewoners van de huidige flats krijgen voorrang op deze nieuwbouwwoningen.

In juli zijn we bij de bewoners van de flats op een eerste huisbezoek geweest om de sloop/nieuwbouw toe te lichten. Voordat we starten met de sloop, bouwen we eerst nieuwe woningen aan de Bussenerweg.  De bewoners van de Ipperakkeren kunnen er voor kiezen tijdelijk te verhuizen naar de Bussenerweg.

Wij vinden bewonersparticipatie belangrijk. Daarom zijn wij nu bezig met het oprichten van een bewonersadviesgroep om zoveel mogelijk te kunnen sparren met onze huurders en te horen wat  hun woonwensen zijn. Er volgt een sociaal plan waar al onze afspraken rondom de sloop/nieuwbouw in komen te staan.