Nieuwbouw

Huurders van de Ipperakkeren komen in beweging
In overleg met de bewonersadviesgroep en de huurdersvereniging hebben wij een sociaal plan opgesteld dat inmiddels in werking is getreden. De huurders van de Ipperakkeren kunnen met urgentie op zoek naar een nieuwe woning. Een deel van deze huurders is al verhuisd. Wij blijven goed contact houden met de huurders die nog op zoek zijn naar een woning.

Geslaagde containerdag
In 2023 verwachten we te starten met de sloopwerkzaamheden. Voor die tijd organiseren wij mogelijk een tweede containerdag.
De eerste dag die wij in januari organiseerden was een succes. De huurders van de Ipperakkeren maakten goed gebruik van de aangeboden containers. De omwonenden kwamen met vragen over nieuwbouwplannen en ideeën voor de omgeving.
Zowel omwonenden als huurders, die terug willen keren naar de nieuwbouw, zijn uitgenodigd mee te denken over de omgeving van de Ipperakkeren.

Nieuwbouwplannen
De plannen die wij eerder tijdens de inloopavonden voor de huurders en omwonenden lieten zien, zijn iets gewijzigd naar aanleiding van input die wij van u kregen.  Dit lieten wij tijdens de eerste containerdag aan omwonenden en huurders zien. U ziet deze aangepaste plannen ook op onze website. Dit zijn nog steeds concept-plannen. Deze kunnen mogelijk nog wijzigen. Wij blijven u op de hoogte houden en horen u graag als u vragen heeft.