Ik zoek Woningbezit
Woningbezit

Woningstichting Maasdriel heeft circa 1000 woningen. Deze woningen zijn verdeeld over de drie kernen Alem, Kerkdriel en Velddriel. Vroeger hadden we ook bezit in Hoenzadriel, maar daar zijn op dit moment geen sociale huurwoningen meer. De drie dorpen waar Woningstichting Maasdriel actief is hebben hun eigen kenmerken.

Alem

Alem is een dorp waarin veel gebeurt, ondanks het klein aantal bewoners. Bijna iedere Alemer is wel betrokken bij één of andere vereniging. Een hechte gemeenschap kan je wel stellen, waarin het dorp betrokken is bij elkaar en met het dorp. In Alem heeft WSM 24 sociale huurwoningen. WSM vind het belangrijk om bij te dragen aan deze hechte gemeenschap, de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Alem. Voor de aankomende jaren staat er een toevoeging van circa 12 woningen op de planning in een nieuwbouwproject. Hiermee dragen we bij aan de benodigde uitbreiding om ook de jongeren en nieuw Alemers een thuis te kunnen bieden en samen verder te bouwen aan Alem.

Kerkdriel

Kerkdriel is de grootste kern (in aantal inwoners) van Maasdriel. Het heeft daarmee ook de voorzieningen van een hoofdkern zoals scholen, winkelcentrum, bibliotheek, zorgcentrum met kulturhus en andere activiteiten. Ook recreatie is binnen Kerkdriel sterk aanwezig met de zandmeren, haven en camping voorzieningen. WSM heeft in Kerkdriel een diversiteit aan woningtypes. Met 862 woningen in Kerkdriel kan WSM alle doelgroepen met een inkomen tot de sociale huurgrens van jong tot oud en van eenpersoons tot grotere gezinnen een thuis bieden. Voor de aankomende jaren staat er voor Kerkdriel nog een forse uitbreiding op de agenda via nieuwbouw plannen en herstructurering van bestaande gebouwen naar nieuwbouw. Hiermee zorgen we dat Kerkdriel als hoofdkern aantrekkelijk blijft en voldoende woningen biedt voor alle doelgroepen om in elke buurt een passend thuis te vinden.

Velddriel

Velddriel is een centraal gelegen dorp dicht bij de voorzieningen van Kerkdriel en gelijktijdig ook dicht bij de snelweg en 's-hertogenbosch. Daarmee heeft Velddriel zowel een regionale als lokalen aantrekkingskracht. Lokaal is de verbondenheid groot en is het een levendig dorp. Bewoners uit de regio die zich vestigen in Velddriel worden niet alleen welkom geheten, maar voelen zich er ook snel thuis. Een kern met dorpskarakter en toch dicht bij de voorzieningen. Woningstichting Maasdriel heeft 70 woningen in Velddriel voornamelijk voor gezinnen en aantal senior geschikte woningen. Voor de aankomende jaren liggen er nog plannen om het woningaanbod in Veldriel verder uit te breiden om aan de vraag vanuit Velddriel als vanuit de omliggende kernen en regio te kunnen voldoen.