Direct regelen Medehuurderschap
Medehuurderschap aanvragen

Vriendelijk vragen wij u dit aanvraagformulier zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Bij het inleveren van dit formulier vragen wij u vriendelijk om de volgende stukken bij te voegen:

  • Een kopie identiteitsbewijs van u en van degene waarvoor deze aanvraag is;
  • Een kopie van het uittreksel van het bevolkingsregister met adres historie van degene voor wie u het aanvraagt, deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
Gegevens huidige huurder
Gegevens voor wie u medehuurderschap aanvraagt
Informatie kandidaat medehuurder
Hieronder kunt u de benodigde bewijsstukken als bijlage toevoegen*