Ik huur Verhuizen Huur opzeggen
Huur opzeggen

Hoe zegt u de huur op?

Als u gaat verhuizen, dan moet u de huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt de huur op elke dag van de maand opzeggen. U zegt de huur op door het formulier ‘Huur opzeggen’ in te vullen. Indien de huurder is overleden vragen wij een (kopie) van het overlijdensbericht. Gebruik hiervoor het formulier "Huur opzeggen bij overlijden".

Zijn er meerdere huurders?

Staat uw huurcontract op twee namen of is er ter zijner tijd een medehuurderschap aangevraagd? Dan moet ook de andere huurder instemmen met de huuropzegging. Anders is uw opzegging niet geldig.

Bevestiging opzegging:

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om de voor- en eindinspectie in te plannen. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw opzegging per mail.

Inspecties van de woning:

Wij komen de woning twee keer bekijken.

  • De voorinspectie. In de bevestigingsbrief van de huuropzegging staat een afspraak voor de voorinspectie. Onze medewerker controleert of er zaken stuk zijn of veranderd. Wij vertellen u welke werkzaamheden u nog moet uitvoeren voor de eindinspectie.
  • De eindinspectie.
    De tweede keer bekijken wij de woning als deze leeg is. Als alles in orde is, nemen wij alle sleutels in ontvangst. Als u nog werkzaamheden moet uitvoeren zoals tijdens de voorinspectie is besproken, zullen wij de werkzaamheden op uw rekening uitvoeren.

Overname van goederen en/of zaken van de betreffende woning:

Heeft u goederen zoals; gordijnen, vloerbedekking, aangebrachte veranderingen in de woning die u wilt overdragen aan de nieuwe huurder? Op het overnameformulier dat u bij de bevestiging van de huuropzegging heeft ontvangen, kunt u dit aangeven. Dit formulier moet ondertekend door u en de nieuwe huurder bij ons worden ingeleverd vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst.

De vertrekkende en nieuwe huurder verklaren met het invullen van het overnameformulier: te weten dat Woningstichting Maasdriel met betrekking tot de overname van veranderingen en goederen geen enkele aansprakelijkheid draagt. Bij in gebreke blijven van één van beide partijen kan Woningstichting Maasdriel hierop niet worden aangesproken. Het is vertrekkende huurder bekend dat, bij het in gebreke blijven van de nieuwe huurder, hij tegenover Woningstichting Maasdriel verantwoordelijk is voor een correcte oplevering van de woning. 

Eigen aanpassingen:

Hebt u de woning zelf aangepast? Dan bekijkt onze medewerker deze aanpassingen bij de eerste controle. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt een vergoeding;
  2. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt geen vergoeding;
  3. U moet de aanpassing verwijderen en de woning weer in oude staat herstellen.

    Wil de volgende huurder in dat geval de aanpassing overnemen, dan mag u de aanpassing laten zitten. In dat geval moet u het overnameformulier invullen en ondertekenen. Zowel uw handtekening als de handtekening van de nieuwe huurder moeten op het formulier staan.

De eindafrekening:

Na de einddatum verrekenen wij alle kosten. U hebt misschien teveel huur betaald, nog een huurachterstand, of Woningstichting Maasdriel heeft nog kosten gemaakt om de woning te herstellen. U ontvangt na het einde van de huurovereenkomst een eindafrekening.

Meterstanden:

U moet zelf zorgen voor het aangaan en beëindigen van leveringsovereenkomsten van uw energieleveranciers (elektriciteit, gas en water).
De meeste leveranciers willen dat u 2 weken vóór het verlaten van de woning de verhuisdatum bij hen bekend maakt. Op de verhuisdatum geeft u zelf de meterstanden van elektra, gas en water aan de leveranciers door. Wilt u meer informatie van uw energieleveranciers, dan kunt u zelf contact opnemen met de leveranciers.