Ik huur Uw huurcontract Getrouwd - geregistreerd partnerschap
Getrouwd - geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit aan ons door.

Stuur ons dan een kopie van de akte als die niet ouder is dan een half jaar.

Bent u langer dan een half jaar getrouwd of geregistreerd partner? Dan hebben we een uittreksel uit de Basis Registratie van uw gemeente nodig. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar.

Uw partner wordt dan wettelijk medehuurder en heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Voorwaarde is wel dat u beiden in de woning woont.

U kunt het doorgeven via het formulier Getrouwd - geregistreerd partnerschap