Over ons Raad van commissarissen
Raad van commissarissen

 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement RvC en een profielschets
Bestuur en Raad van Commissarissen hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden, De visie op bestuur en toezicht.  

Leden raad van commissarissen 

  • Mevr. J. Hendrickx (voorzitter)
  • Mevr. A. Bode (lid namens de huurders)
  • Dhr. T. van Boksel (lid)
  • Dhr. R. Geelhoed (lid)