Direct regelen Inwoning aanvragen
Inwoning aanvragen

Vriendelijk vragen wij u dit aanvraagformulier zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Wij vragen u vriendelijk om de volgende stukken bij te voegen:

  • Een kopie identiteitsbewijs van u en van degene waarvoor deze aanvraag is;
  • Een kopie van het uittreksel van het bevolkingsregister met adreshistorie van degene voor wie u het aanvraagt, deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
Gegevens huurder
Gegevens voor wie u inwoning aanvraagt
Informatie betreft aanvraag
 Indien ja, vul ook het adres in.
Hieronder kunt u de benodigde bewijsstukken als bijlage toevoegen