Ik huur Duurzaamheid
Duurzaamheid

Woningstichting Maasdriel wil ‘groot zijn in het klein doen’, dat zien we ook terug in ons duurzaamheidsbeleid. We zien verduurzaming niet als doel op zich, maar als middel om de energielasten van bewoners terug te dringen en het wooncomfort te verhogen.

Vanaf 2025 pakken we verduurzaming planmatig aan. We kiezen hierbij bewust voor de meest efficiënte investeringen met de grootste impact op de energielasten. Hierbij pakken we eerst de woningen met de allerslechtste labels aan. Dit betekent bijvoorbeeld dat we eind 2028 geen E, F en G labels meer hebben in ons woningbezit. 

Vooruitlopend op de planmatige aanpak vanaf 2025 verduurzamen we in 2024 eerst de woningen die in 2023 niet of maar deels zijn gedaan (we komen hiermee tegemoet aan eerder gedane toezeggingen).

Hierbij pakken we eerst de woningen met slechtere labels aan tot aan het begrootte bedrag voor 2024. In deze woningen voeren we de volgende maatregelen uit (indien van toepassing):

  • Isoleren van binnenkant dak (Zodra het benodigde werkprotocol beschikbaar is).
  • Isoleren van vloeren.
  • Aanbrengen van isolerend HR ++ glas.

Bewoners in woningen met hogere energielabels (C of beter) volgen op een later moment. Deze vallen onder de nieuw vorm te geven planmatige aanpak. 

Op het moment dat uw woning in aanmerking komt voor verduurzaming, wordt u hier vooraf over geïnformeerd.

Zonnepanelen blijven we op verzoek plaatsen. Zie voor meer informatie het kopje zonnepanelen.

LET OP: Op het moment zijn we afhankelijk van Rijksoverheid wat betreft Flora en Fauna wetgeving betreft.
Helaas mogen we niet alle maatregelen uitvoeren zonder toestemming van de Provincie of alleen in bepaalde delen van het jaar.

Meer informatie
Zonnepanelen Ventilatie
Meer informatie
Zonnepanelen Ventilatie