Direct regelen Automatische incasso machtigingsformulier
Automatische incasso machtigingsformulier

Wilt u een machtiging automatische incasso afgeven, wijzigen of stopzetten? Vul dan onderstaande machtiging in.

 

 

Automatische incasso

Woningstichting Maasdriel
Gasthuisstraat 1
5331 BK Kerkdriel, Nederland
ID incassant : NL41ZZZ110135360000
Machtigingskenmerk : ____________________ (door WSM in te vullen)

 Vul in per welke 1e van de maand uw incasso in moet gaan of stoppenDe huur wordt op de 1e* of 11e (bij een bijstandsuitkering) van de maand geïncasseerd voor
zover deze niet in een weekend of op een feestdag valt. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan Woningstichting Maasdriel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens huur overeenkomstig de opdracht van
Woningstichting Maasdriel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Uw gegevens
Bankgegevens
Ondertekening machtiging automatische incasso
Handtekening verwijderen