Ik zoek Woningaanbod
Woningaanbod

Woonruimteverdeelsysteem

Met ingang van 2 juni 2014 zijn we van start gegaan met ons het woonruimteverdeelsysteem Woongaard. Dit systeem levert woningzoekenden veel voordelen op. Woningzoekenden zijn nu ingeschreven voor het totale woongaardgebied en kunnen nu ook reageren op woningen in andere steden en/of dorpen. Het zoekgebied en het aanbod van woningen wordt hierdoor groter.

Met één inschrijving een groter zoekgebied!

We werken met 4 regio’s samen bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit doen we in een organisatie met de naam Woongaard.

Inschrijven?

Bent u nog niet ingeschreven als woningzoekende? U kunt dit gemakkelijk zelf doen via de website van www.woongaard.com. Heeft u geen internet? Dan kunt u bij de dichtstbijzijnde corporatie terecht.

Urgentie

In uitzonderlijke gevallen kan er door een woningzoekende urgentie aangevraagd worden. Hiermee krijgt de urgent woningzoekende voorrang op anderen. Een onafhankelijke urgentiecommissie beslist of er urgentie verleend wordt.

Meer informatie over de voorwaarden en procedure kunt u vinden via deze link

Hoe hoog mag mijn huur zijn?

Bekijk hier de infograpic over passend toewijzen. Hierin wordt duidelijk hoe hoog uw huur mag zijn en waar het van afhankelijk is.

Deelnemende corporaties

Bazalt wonen, Beter Wonen Streefkerk, Goed Wonen Zederik, KleurrijkWonen, Land van Altena, Lek en Waard Wonen, Omnivera, Poort6, SCW, SVT Wonen+, SWB, Tablis Wonen, Wbv. Nieuw Lekkerland, Woningstichting Maasdriel, Woonservice Meander, Woonstichting De Kernen