Ik huur Huurprijs Huuraanpassing
Huuraanpassing

Jaarlijkse huuraanpassing
De netto huurprijs van uw woning kan éénmaal per jaar, meestal per 1 juli, verhoogd worden. Deze aanpassing is geregeld in de huurwet. Deze huurverhoging is nodig om het woonbezit op verantwoorde wijze te blijven verhuren. De Tweede Kamer stelt in grote lijnen het huurbeleid vast. De voorgestelde huurverhoging wordt voorgelegd aan de huurdersvereniging.

Servicekosten
De servicekosten mag Woningstichting Maasdriel jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers.

Overeenstemming huuraanpassing
Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd als hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en de verhuurder. Denk hierbij aan het plaatsen van isolatieglas of een HR-combi cv-ketel. Deze werkzaamheden kunnen een huurverhoging tot gevolg hebben.

Bezwaar maken op uw huurverhoging?
Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u schriftelijk bezwaar maken. In dit schriftelijke bezwaar dient u op inhoudelijke gronden aan te geven waarom u bezwaar maakt. U kunt dit bezwaar sturen naar: Woningstichting Maasdriel, Postbus 16, 5330 AA KERKDRIEL of mailen naar wonen@woningstichtingmaasdriel.nl. Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u het nog niet eens zijn met onze reactie, dan sturen wij u bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie oordeelt over uw bezwaar. Als ook de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, dan moet u de Huurcommissie een legesvergoeding betalen.

Huurcommissie
Dit is een door de overheid ingestelde commissie. De huurcommissie doet een uitspraak over uw bezwaar. Het bezwaar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet op inhoudelijke gronden aangeven waarom u bezwaar maakt. U kunt bij de huurcommissie géén bezwaar maken op grond van de onderhoudstoestand van uw woning en tegen de aanpassing van leveringen en diensten. Op de website van de huurcommissie staat een voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift en alle informatie kunt u lezen op de website www.Huurcommissie.nl.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Deze doet dan een bindende uitspraak.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Mail ons dan gerust via wonen@woningstichtingmaasdriel.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer (0418) 63 17 35. Wij helpen u graag verder.