Ik huur Huurprijs Huurprijsbeleid
Huurprijsbeleid

Per 1 januari 2024 heeft Woningstichting Maasdriel een nieuw huurbeleid.

WSM streeft naar een evenwichtige slaagkans op een passende en betaalbare woning voor alle doelgroepen. Met het nieuwe huurbeleid willen we voldoende aanbod in elke huurprijscategorie en in alle buurten realiseren. Hiertoe hebben we de streefhuren (dit is de huurprijs voor een nieuwe bewoner als een woning vrij komt) aangepast, zodat deze beter passen bij de behoefte per prijscategorie uit het woningbehoefteonderzoek.

Zo had in ons oude huurbeleid maar 28% van de woningen een streefhuur in de laagste huurprijscategorie. Binnen het nieuwe huurbeleid is dat 67%. Ook hebben we daarbij gekeken naar spreiding in de verschillende dorpen, buurten en binnen woningtypen.

Jaarlijks evalueren we dit huurbeleid en sturen we waar nodig bij.