Ik huur Overlast
Overlast

Rust, ruimte en niemand te zien of te horen in de wijde omgeving. Geen buren te bekennen. De meeste mensen hebben echter wel te maken met directe buren: boven, onder en/of naast zich. Dat heeft voor- en nadelen. Het is levendig en gezellig. Het geeft een veilig gevoel en er zijn meer voorzieningen –zoals scholen en winkels – in de buurt. Een nadeel kan zijn dat het soms te levendig is en dat u (over)last ervaart.

Hoe ga ik om met overlast?

  • Indien u last heeft van uw buren, wacht dan niet te lang met praten.
  • Ga een vriendelijk gesprek aan en leg aan uw buren uit waar u last van heeft. Vaak weten zij niet eens dat zij overlast veroorzaken.
  • Blijf in ieder geval rustig tijdens het gesprek. Indien u boos een gesprek aangaat, dan kunt u gemakkelijk dingen zeggen waar u later spijt van heeft.
  • Bedenk samen met uw buren een oplossing, probeer met elkaar mee te denken.
  • Tenslotte maak samen duidelijke afspraken, heeft u opnieuw overlast dan kunt u verwijzen naar de gemaakte afspraken.

Wanneer schakel ik Buurtbemiddeling in?
Bij Buurtbemiddeling, een gezamenlijk initiatief van ElkWelzijn, woningbouwverenigingen en gemeenten, kunt u vrijblijvend terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt.


Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met ElkWelzijn via 0345 22 50 00 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Kijk voor meer informatie op elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Wanneer schakel ik Woningstichting Maasdriel of de politie in?
Heeft u geprobeerd om met uw buren te praten maar blijft u overlast houden, maak dan een afspraak met de woonconsulent van Woningstichting Maasdriel. U schakelt de politie in als laatste redmiddel of indien u dat met onze woonconsulent heeft afgesproken. In extreme gevallen zoals geweld en drugsoverlast, schakelt u wel meteen de politie in. In deze situaties kan alleen de politie optreden.

Twijfels over de aanpak van overlast?
Dan kunt u altijd een afspraak maken met onze woonconsulent. Met zal worden bekeken wat de meest verstandige oplossing  voor uw probleem is. Het melden van overlast dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt hier een overlastfomulier invullen. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, vermeld dus altijd uw naam en adres.

Meer informatie?
U kunt bij Woningstichting Maasdriel het Burenboekje en het boekje Oh ja….de buren ophalen. Op internet kunt u meer informatie vinden op de site van de overheid, www.rijksoverheid.nl of www.problemenmetjeburen.nl.