Over ons Governance en bestuur Integriteit & klokkenluidersregeling
Integriteit & klokkenluidersregeling

Binnen Woningstichting Maasdriel vinden we integriteit belangrijk. Niet alleen voor onze medewerkers, directie en commissarissen, maar voor iedereen die namens of in opdracht van Woningstichting Maasdriel werkt.

Daarom hebben we een nieuw integriteitsbeleid in 2023 vastgesteld wat niet alleen de gedragsregels vastlegt, maar handvatten geeft bij het handelen en zorgt dat integriteit in de organisatie een constant onderdeel van gesprek is. Daarmee houden we het levend en zorgen we dat ook in veranderende omstandigheden integer handelen hoog in het vaandel blijft staan.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat een medewerker een vermoeden heeft van een misstand of een integriteitsschending dan hebben we in de klokkenluidersregeling vastgelegd hoe hiermee om te gaan. En daarbij zorg dragen voor de zorgvuldigheid en bescherming van zowel melder als de persoon waar de melding betrekking op heeft. De klokkenluidersregeling is in 2023 vernieuwd en opnieuw door de medewerkers ondertekend.