Woonvisie Bommelerwaard

Woningcorporaties en gemeenten en hebben samen een toekomstbestendige woonvisie voor Bommelerwaard opgesteld

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben met de woningcorporatie Woonlinie, Woonstichting De Kernen en Woningstichting Maasdriel een gezamenlijke woonvisie met een concrete uitvoeringsagenda voor de Bommelerwaard opgesteld. Met de woonvisie spelen de gemeenten en corporaties in op de woonbehoeften van huidige en toekomstige inwoners. De woonvisie is tevens de basis voor de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen die werkzaam zijn in de Bommelerwaard.

Woonvisie Bommelerwaard