Woonvisie Bommelerwaard

Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025

De afgelopen maanden werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met Woningstichting Maasdriel, De Kernen en Bazalt Wonen aan een nieuwe woonvisie voor de Bommelerwaard. Zij gingen daarvoor in gesprek met verschillende partners op het gebied van wonen, zoals ontwikkelaars, makelaars, huurvertegenwoordigers en dorpsraden.  De woonvisie is een belangrijk uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en dient als basis voor afspraken die de gemeenten maken met de woningcorporaties. In de woonvisie staan vijf thema’s centraal: snel voldoende woningen bouwen, meer variatie in woningaanbod, verduurzamen van bestaande woningen, wonen met passende zorg en leefbaarheid in de kernen.

Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025