Visitatie
Visitatie

Woningstichting Maasdriel conformeert zich aan de Aedes Governancecode. Daarom wordt er eenmaal per vier jaar een externe beoordeelding (visitatie) van de organisatie gemaakt. De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2022 en betreft de jaren 2018 t/m 2021.

Hieronder leest u de bevindingen van de visitatiecommissie en kunt u tevens eerdere visitaties terug lezen.