Visitatie

Visitatie
Woningstichting Maasdriel conformeert zich aan de Aedes Governancecode. Daarom wordt er eenmaal per vier jaar een externe beoordeelding (visitatie) van de organisatie gemaakt. De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2022 en betreft de jaren 2018 t/m 2021. Het volledige verslag van deze visitatie treft u onder deze knop aan. Hier leest u het verslag over de jaren van 2010 t/m 2013 en van 2014 t/m 2017