Integriteit

Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling
Zorgvuldig en integer handelen door medewerkers en bestuur is bij ons eerste prioriteit. Vandaar dat wij in 2005 het integriteitsbeleid hebben ontwikkeld en in 2007 de klokkenluidersregeling. In 2008 hebben wij de Aedes Governancecode van toepassing verklaard, wij hanteren momenteel de versie uit 2020. In 2015 is het integriteitsbeleid vernieuwd. Deze stukken kunt u hieronder downloaden.


Integriteitsbeleid 2023
Klokkenluidersregeling 2023
Aedes Governancecode 2020