ANBI

ANBI
De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden van de ANBI-beschikking/status. Het gaat hierbij o.a. om  contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten. Het publicatieformulier ANBI vindt u hier.