Integriteit

Visitatie
Woningstichting Maasdriel conformeert zich aan de Aedes Governancecode. Daarom wordt er eenmaal per vier jaar een externe beoordeelding (visitatie) van de organisatie gemaakt. De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2018 en betreft de jaren 2014 t/m 2017. Het volledige verslag van deze visitatie treft u onder deze knop aan. Het verslag van de visitatie over de jaren 2010 tot en met 2013 kunt u hier lezen.

Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling
Zorgvuldig en integer handelen door medewerkers en bestuur is bij ons eerste prioriteit. Vandaar dat wij in 2005 het integriteitsbeleid hebben ontwikkeld en in 2007 de klokkenluidersregeling. In 2008 hebben wij de Aedes Governancecode van toepassing verklaard, wij hanteren momenteel de versie uit 2015. In 2015 is het integriteitsbeleid vernieuwd. Deze stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanbestedingsbeleid 2015
Integriteitsbeleid 2015
Klokkenluidersregeling 2017
Aedes Governancecode 2015
Maatschappelijke visitatie Woningstichting Maasdriel