Aw heft verscherpt toezicht Woningstichting Maasdriel op
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 1 juli 2017 het verscherpt toezicht op Woningstichting Maasdriel opgeheven.
Woningstichting Maasdriel (WSM) heeft vanaf november 2015 onder verscherpt toezicht gestaan vanwege risico’s voor de financiële continuïteit van de woningcorporatie. Deze risico's waren ontstaan door onvolkomenheden in de interne Governance van de corporatie. Zo was o.a. de kwaliteit van de interne verantwoording en het financiële beheer niet op orde. De Aw heeft daarom aan WSM de opdracht gegeven een herstelplan op te stellen, dat eind februari 2016 is goedgekeurd.

De Aw is positief over de uitvoering van dit herstelplan.De nieuwe strategische koers is recentelijk door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het huurbeleid, verkoopbeleid en onderhouds- en verbeterbeleid zijn geactualiseerd, waarbij er inzicht is gekomen in de kwaliteit van het (vastgoed)bezit van WSM. Het assetmanagement binnen WSM krijgt daarmee vorm en inhoud. Ook constateert de Aw dat de relatie bestuur – intern toezicht aanmerkelijk is verbeterd.
Woningstichting Maasdriel is een kleine corporatie in de gemeente Maasdriel met ruim 1000 verhuureenheden.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

Lees hier het officiële persbericht