Prestatieafspraken 2021

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen, en hoe de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die minder zelfredzaam zijn.  Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties maken met elkaar afspraken over zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Deze afspraken zijn openbaar.

Meer weten?

Lees de prestatieafspraken 2021.