Koersplan 2023+ groots zijn in klein doen

Woningstichting Maasdriel is er trots op om het koersplan 2023+ “groots zijn in klein doen” met u te kunnen delen.
Afgelopen maanden hebben de medewerkers van Woningstichting Maasdriel samen met bewoners en netwerkpartners de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaves voor de aankomende jaren beschreven.
In het koersplan geven we richting hoe wij invulling gaan geven aan de opgaves die voor ons liggen.

Wij kijken terug op een heel mooi maak-proces waarin we onze netwerkpartners opnieuw hebben mogen ontmoeten, energie hebben gekregen van de samenwerkingsbereidheid en de wil om samen de opgaves aan te pakken.
Een energie die we graag vasthouden, want één ding is zeker de opgaves zijn van ons allemaal en vragen samenwerking om de ambities waar te maken en samen te werken aan het behoud en verbeteren van het fijn wonen en leven in Maasdriel.
Het koersplan is dan ook niet alleen een koers voor Woningstichting Maasdriel, maar een nadrukkelijke uitnodiging aan onze bewoners, de inwoners van Maasdriel, gemeente en alle netwerkpartners en betrokkenen bij Maasdriel om de samenwerking aan te gaan en samen de ambities waar te maken.

Het koersplan vindt je hier