Klantenpanel WSM

Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, is het voor ons van groot belang dat wij op de hoogte zijn van uw wensen en ideeën.

Op 6 maart 2018 hebben een tweetal Klantenpanelleden deelgenomen aan de huurdersbijeenkomst in het teken van het nieuw op te stellen Ondernmingsplan van WSM. Zij hebben samen met de Huurdersvereniging Bommelerwaard een waardevolle bijdrage geleverd tijdens deze bijeenkomst door hun mening en ideeën te geven.

Het komende jaar staan er een aantal onderwerpen op de agenda:
- Woning & woonwensen
- Techniek & onderhoud
- Leefbaarheid & woonomgeving
- Duurzaamheid.

Bent u geïnteresseerd in deze thema's? Of wilt u gehoord worden? Dan kunt u zich voor een of meerdere van deze thema's aanmelden via een e-mail te sturen aan: klantenpanel@woningstichtingmaasdriel.nl.

Digitaal
U kunt de vraagstellingen per e-mail verwachten in een zodanige vorm dat het niet te veel beslag legt op uw tijd. Uiteraard mag u voldoende achtergrond informatie van ons verwachten om een zo goed mogelijke mening te kunnen vormen.

Bijeenkomsten
Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd waar een aantal Klantenpanelleden, die hierin geïnteresseerd zijn, aan deel kan nemen. De meest actuele onderwerpen zijn het Ondernemingsplan van WSM en Duurzaamheid en Betaalbaarheid.