Zelf klussen

Uw woning zelf verbouwen?
Wilt u uw woning aanpassen of anders indelen? Dan dient u hier vooraf schriftelijke goedkeuring aan te vragen bij ons. Denk hierbij aan een verbouwing van de badkamer, het installeren van een inbouwkeuken of het verwijderen van vaste kasten, maar ook aan het veranderen van afvoeren van geisers, gas- en waterleidingen, c.v.-installaties of draairichtingen van deuren en ramen.

Wat zijn de voorwaarden?
  • De verbouwing dient voor de start bouwtechnisch te zijn goedgekeurd door Woningstichting Maasdriel.
  • Tijdens de uitvoering dient u de medewerker technische zaken van Woningstichting Maasdriel in de gelegenheid te stellen om de werkzaamheden te controleren.
  • Uw woning dient goed verhuurbaar te blijven.
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van de aangebrachte wijziging.
  • Het plaatsen van schotelantennes is ook aan voorwaarden gebonden, kijk hier voor de voorwaarden.
U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vergunningen. (indien uw werkzaamheden vergunning plichtig zijn)

Veranderingen aan gas-, water en cv-installaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende installateur na schriftelijke goedkeuring van Woningstichting Maasdriel.

Wat moet u doen als u zelf uw woning wilt veranderen?
U dient uw verbouwing vóóraf schriftelijk bij ons aan te vragen. De aanvraag dient voorzien te zijn van een (bouw)plan met tekeningen. U kunt uw schriftelijke aanvraag voor verbouwing of verandering via een aanvraagformulier indienen bij Woningstichting Maasdriel.