Woning betrekken

Woning betrekken
Wordt u binnenkort huurder van Woningstichting Maasdriel? Dan leest u hier meer informatie wat u kunt verwachten.

Sleuteluitreiking
Op de dag van de sleuteluitreiking heeft u eerst een afspraak in uw nieuwe woning. De opzichter is dan aanwezig en legt u de belangrijkste zaken van de woning uit. Hierna wordt u uitgenodigd op ons kantoor om de huurovereenkomst te tekenen, de eerste huurbetaling te voldoen en de sleutels in ontvangst te nemen.

Belangrijke informatie voordat u de woning betrekt
Algemene huurvoorwaarden
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, tekent u ook de algemene huurvoorwaarden. Klik hier voor de algemene huurvoorwaarden. Wij adviseren u deze goed door te lezen, voordat u de huurovereenkomst ondertekent. Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u deze ons stellen tijdens het tekenen van de huurovereenkomst.

Kwaliteit woning
Hier kunt u lezen wat u kunt verwachten van de kwaliteit van de woning en welke werkzaamheden u als huurder zelf moet uitvoeren.

Wat moet u regelen bij het betrekken van uw nieuwe woning
Verhuizing doorgeven bij Gemeente Maasdriel
Geef zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 dagen na de werkelijke verhuisdatum, aan de gemeente uw nieuwe adres door. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Maasdriel of bel naar 14 0418.

Adreswijziging doorgeven
Geef uw adreswijziging door aan de verschillende bedrijven en instanties waar u post van ontvangt. Denk aan abonnementen, werkgevers, verzekeringen, etc.

Verzekering afsluiten
U moet zelf een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Heeft de woning (nog) een geldig politiekeurmerk? Dan krijgt u bij sommige verzekeraars korting. U betaalt bij ons maandelijks een bedrag voor de glasverzekering, dus dit hoeft u niet te verzekeren.

Gas- water en elektriciteit
U kunt zelf een leverancier voor gas- en elektriciteit zoeken. De leverancier voor water is Vitens. Geef u w verhuizing door via deze link of bel naar 0900-0650. De meterstanden moet u zelf noteren en doorgeven aan de leveranciers. Vergeet ook niet om uw verhuizing en de meterstanden van uw vorige woning door te geven.

Televisie en internet
U moet zelf een televisie- en internetabonnement regelen. Houdt u er rekening mee dat er speciale regels zijn voor het aanbrengen van schotelantennes. Voor meer informatie klik hier .

Afvalbakken en afvalpas AVRI
De afvalbakken en afvalpas worden geregeld via de AVRI. Neem bij vragen contact op met AVRI via (0345) 585358 of www.avri.nl

Uzelf opnieuw inschrijven als woningzoekende
Met de acceptatie van deze woning komt uw inschrijving te bij Woongaard te vervallen. Wilt u in de toekomst nog eens in aanmerking komen voor een woning? Dan adviseren wij u om uzelf opnieuw in te schrijven bij Woongaard om weer inschrijfduur op te bouwen.

Aanvragen huurtoeslag
Voor het verkrijgen van huurtoeslag dient u een aanvraagformulier voor huurtoeslag op te vragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543. U kunt dit ook digitaal regelen op www.belastingdienst.nl door in te loggen met uw DigiD.