Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders waarvan blijkt dat hun huur te hoog is voor hun inkomen, een huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. Misschien geldt dit voor u ook. Wij leggen u uit hoe u dit kunt aanvragen. Via deze link vindt u het aanvraagformulier voor beide verzoeken. Lees deze brief alstublieft goed.

Wat is huurbevriezing?
Bij huurbevriezing wordt de kale huur (eenmalig) niet verhoogd per 1 juli 2022. Dit kan alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zie het schema en voorwaarden in de bijlage.   

Regel huurbevriezing bij voorkeur zo snel mogelijk maar zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 31 mei bij ons binnen is!
Indien uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en uiterlijk 31 mei door ons ontvangen is, dan kunnen we alles regelen om uw huur te bevriezen of verlagen.

Wat is huurverlaging?
Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot een huur die passend is bij uw inkomen. Dit kan alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zie het schema verderop. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Als u een vrije sector woning huurt kunt u geen beroep doen op huurverlaging.

Wat te doen voor 1 juni 2022?
  • Kijk eerst goed in bijgaand schema wat de voorwaarden zijn en welke situatie voor u geldt. 
  • Komt u in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging? Stuur ons dan de gevraagde stukken en zorg ervoor dat deze uiterlijk 31 mei 2022 bij ons binnen zijn. Houd er rekening mee dat het aanvragen tijd kost!
  • Komt u niet in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing? Dan hoeft u niets te doen.

Wat gebeurt er als u een huurbevriezing of huurverlaging aanvraagt?
Als u huurbevriezing of huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief waarin we vertellen of u de huurbevriezing of huurverlaging krijgt of niet. In de brief die u van ons ontvangt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Vragen of advies nodig over huurbevriezing of huurverlaging?
Bel ons gerust tijdens onze kantooruren op het nummer (0418) 63 17 35 of mail uw vraag naar verhuur@woningstichtingmaasdriel.nl. Wij helpen u graag.

Schema - Wat is uw situatie?Voorwaarden huurverlaging en huurbevriezing
  • Uw situatie valt binnen het schema hierboven.
  • U heeft door pensionering een lager inkomen gekregen dat niet meer past bij uw huur. U kunt   in dat geval meteen een aanvraag doen en hoeft niet 6 maanden te wachten.
  • Huurbevriezing en huurverlaging geldt in principe voor een jaar tenzij u volgend jaar opnieuw een aanvraag doet.