Servicekosten

Uw maandelijkse huur bestaat uit een netto huur en in een aantal gevallen servicekosten. Op uw huurcontract kunt u zien waarvoor of u servicekosten betaalt en waarvoor. Wij brengen de servicekosten in principe als voorschot in rekening en verrekenen dit, daar waar dat van toepassing is, één keer per jaar met de werkelijk gemaakte kosten. Bij deze jaarlijkse verrekening ontvangt u een specificatie van de kosten. Blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten afwijken van het voorschot, dan worden de servicekosten aangepast.

Er kunnen verschillende soorten servicekosten doorbelast worden, welke servicekosten is afhankelijk van waar u woont. Bij het merendeel van u zullen de servicekosten alleen bestaan uit niet verrekenbare servicekosten. Over de niet verrekenbare servicekosten ontvangt u geen afrekening.

Waaruit kunnen uw servicekosten onder andere uit bestaan?

1. Verrekenbare servicekosten

    Schoonmaak en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten
    Electriciteit gemeenschappelijke ruimten en lift

2. Niet verrekenbare servicekosten

    Warmwatervoorziening
    Glasfonds
    Rioolfonds
    Brandgangverlichting
    Parkeerplaats