Schuldhulpverlening

Als u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en daardoor problematische schulden dreigt te krijgen kan de de instelling sociale dienst Bommelerwaard u mogelijk helpen dit op te lossen.

Het kan zijn dat u schulden heeft waarvan u de aflossing niet (meer) kunt opbrengen en in een problematische schuldensituatie dreigt te komen. Als u zelf geen oplossing weet, kan gemeente Maasdriel u op verschillende manieren hulp bieden. Bijvoorbeeld door te bemiddelen met schuldeisers, te helpen bij het op orde krijgen van de financiën en door te verwijzen naar andere instanties die zijn gespecialiseerd in de (psychosociale) hulpverlening. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor de ontstane problemen.

Neem direct contact op!
Wacht echter niet te lang met het vragen van hulp. Er kunnen namelijk onnodig kosten bijkomen die soms hoog op kunnen lopen.

Als u hulp nodig heeft bij het oplossen van uw schulden dan kunt u contact opnemen met een consulent schuldhulpverlening van de gemeente Maasdriel (het gebiedsteam). Het telefoonnummer is 14 0418. Een consulent zal samen met u proberen oplossingen voor uw financieel problemen te vinden in een minnelijk traject.

Meer informatie op het internet:
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.nibud.nl
www.stmr.nl