Huurverlaging

Huurverlaging bij Woningstichting Maasdriel vrijwel niet aan de orde

De media stonden bol van de berichten over grote huurverlagingen bij vele woningen. Bij Woningstichting Maasdriel is huurverlaging vrijwel niet aan de orde. Het gaat om hooguit enkele huurders die een huurverlaging krijgen. De mensen die het betreft, zoekt Woningstichting Maasdriel actief op.

Betaalbare huren
Onze huren liggen zo’n 30% onder de maximaal redelijke huur. Dat betekent dat als je opnieuw de huren volgens het nieuwe stelsel berekent, deze ook niet zomaar boven de 100% uitkomen. Van belang voor Woning Stichting Maasdriel is dat we de huren betaalbaar houden en geschikt voor de doelgroepen van ons beleid.

Huurders van Woningstichting Maasdriel hoeven niets te doen
Voor huurders van Woningstichting Maasdriel geldt dus geen huurverlaging, op enkelen na. Deze paar mensen benadert Woningstichting Maasdriel in voorkomende gevallen dan zelf.  

Wijziging van het woningwaarderingsstelsel
De aanleiding van de verandering van huurprijs is de aanpassing van het puntenstelsel. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de WOZ-waarde voor 25% meetelt voor het aantal punten. Het lijkt erop dat het vooral huurders betreft in de grote steden die van huurverlaging profiteren, omdat deze huren naar alle waarschijnlijkheid veel dichter op maximaal redelijk zitten. Hierdoor komen de nieuwe huurprijzen sneller boven het maximum uit.