Huurachterstand

Het kan wel eens voorkomen dat u in een situatie terecht komt waardoor u de huur niet of niet op tijd kunt betalen. Wat gebeurt er dan? We zetten het voor u op een rijtje.

Betalen op de 1e van de maand
Uw huurbetaling dient door ons ontvangen te zijn op de 1e van de maand en dient u vooruit te betalen. Is uw betaling niet op de 1e van de maand per vooruitbetaling ontvangen dan heeft u een huurachterstand. Neem dan contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.

Betalingsregeling, wat zijn de voorwaarden
Indien u een huurachterstand heeft dan kunnen wij een betalingsregeling met u afspreken. De voorwaarden voor een betalingsregeling zijn:
  • maximaal zes maandelijkse termijnen
  • maximaal één betalingsregeling per jaar
  • de lopende huur dient op tijd te worden voldaan (per de 1e van de maand)
  • een lopende betalingsregeling kan niet gewijzigd worden
Verantwoording
Natuurlijk bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Wij kunnen en willen u helpen, mocht het een keer moeilijk gaan, maar ook daarin heeft u uw eigen verantwoordelijkheid.

Neem zelf contact op!
Vaak schamen mensen zich voor hun (financiële) situatie en durven niet om hulp te vragen. Ons advies is dat u zo snel mogelijk  contact met ons zoekt over uw huurachterstand*. Daarmee wordt het inschakelen van een deurwaarder vaak voorkomen. Als wij namelijk niets van u horen en wij kunnen u ook niet bereiken, dan wordt de huurachterstand overgedragen aan de deurwaarder. Deze zal op zijn beurt de zaak voorleggen aan de kantonrechter.

Andere hulp nodig?
Soms is het probleem omvangrijker en zullen wij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts, een schuldhulpverlener, werkgever en/of anderen. Zo proberen wij u weer een beetje op het goede spoor te brengen. Vaak weten mensen die in de problemen zitten niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp. Natuurlijk is iedere situatie anders. Er wordt dan per probleem gekeken wat er aan de hand is.

Ontruiming…
Het streven van Woningstichting Maasdriel is natuurlijk niet om woningen te ontruimen. Dat is wel het laatste wat we willen. Maar als we geen contact krijgen omdat er niet wordt gereageerd op onze brieven of als betalingsafspraken niet worden nagekomen dan wordt de deurwaarder ingeschakeld om via de de kantonrechter het huurcontract te laten ontbinden en de woning te ontruimen.

En daarna?
Als de ontruiming heeft plaatsgevonden en alle administratieve zaken zijn verwerkt, blijft de vordering in handen van de deurwaarder die verder gaat met het incasseren van de vordering en alle gemaakte kosten. Een bewoner die ten gevolge van een ontruiming vertrokken is, zal géén nieuwe woning krijgen.

*Het bedrag van de huurachterstand is dan nog zodanig laag dat een oplossing nog mogelijk is en u geen extra kosten moeten worden gemaakt.