Huur opzeggen

Indien u de huur wilt opzeggen van uw woning, kan dit alleen schriftelijk via het invullen van een huuropzeggingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op ons kantoor en kan ook hier worden gedownload.

Huuropzegging
U kunt opzeggen per de eerste van iedere maand met een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Bijvoorbeeld indien u uw woning per 1 juni wilt verlaten dan dient u ervoor te zorgen dat de opzegging voor 1 mei bij ons binnen is. Na ontvangst van uw huuropzegging sturen wij u een bevestiging met daarbij de richtlijnen voor het verlaten van een huurwoning. Hierin staat beschreven hoe de verdere procedure verloopt.

Voorinspectie
Naar aanleiding van de huuropzegging zal door onze afdeling Technische Zaken een afspraak met u worden gemaakt voor de globale opname van uw woning. Dit is bedoeld om te kijken wat u eventueel aan de woning moet doen om deze in goede staat op te leveren en wat er eventueel ter overname is voor de nieuwe huurder.

Eindinspectie
Aan het einde van de huurperiode vindt de eindinspectie plaats. Deze inspectie is bedoeld om te kijken of u alle afspraken bent nagekomen die u met ons gemaakt heeft tijdens de voorinspectie. Na deze laatste inspectie kunt u de sleutels inleveren. Voor de goede orde, het is niet toegestaan om zelf de sleutels over te dragen aan de nieuwe huurder. De sleuteloverdracht dient altijd via Woningstichting Maasdriel te gaan.