Huur opzeggen

Indien u de huur wilt opzeggen van uw woning, kan dit alleen schriftelijk via het invullen van een huuropzeggingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op ons kantoor en kan ook hier worden gedownload.
Is er sprake van een relatiebreuk waarbij één van beiden de woning verlaat en staat u samen op de huurovereenkomst dan regelt u dat met een afstandsverklaring. De folder voor een afstandsverklaring is hier te downloaden.

Huuropzegging
U kunt de huur op twee momenten per maand opzeggen, namelijk per de 1e én de 15e van iedere maand. De opzegtermijn is altijd minimaal 1 maand. Zegt u de huur voor de 15e van de maand op, dan eindigt de huur op de 15e van de eerstvolgende maand. Bijvoorbeeld: u zegt de huur op 12 oktober op, dan eindigt deze op 15 november.

Voorinspectie
Naar aanleiding van de huuropzegging zal door onze afdeling Technische Zaken een afspraak met u worden gemaakt voor de globale opname van uw woning. Dit is bedoeld om te kijken wat u eventueel aan de woning moet doen om deze in goede staat op te leveren en wat er eventueel ter overname is voor de nieuwe huurder.

Lees hier wat de richtlijnen zijn waaraan u moet voldoen bij het opleveren van uw woning.

Eindinspectie
Aan het einde van de huurperiode vindt de eindinspectie plaats. Deze inspectie is bedoeld om te kijken of u alle afspraken bent nagekomen die u met ons gemaakt heeft tijdens de voorinspectie. Na deze laatste inspectie kunt u de sleutels inleveren. Voor de goede orde, het is niet toegestaan om zelf de sleutels over te dragen aan de nieuwe huurder. De sleuteloverdracht dient altijd via Woningstichting Maasdriel te gaan.