Huur betalen

U kunt uw huur op vijf verschillende manieren betalen:
  • Automatische incasso
  • Acceptgiro
  • Periodieke overschrijving
  • Pinnen of contant betalen (indien dit niet anders kan)
  • Zelf overmaken
Automatische incasso
Via automatische incasso is huurbetaling het gemakkelijkst. U geeft ons toestemming om iedere maand op de 1e dag van de maand de huur van uw bankrekening af te schrijven. U betaalt altijd op tijd en aanpassingen in de maandelijkse huur (de jaarlijkse huurverhoging of andere huurwijzigingen) worden automatisch verwerkt. Om een betaling via automatische incasso te regelen, dient u ons te machtigen. Een machtiging tot automatische incasso" kunt u hier downloaden. De automische incasso afschrijfdata van 2022 vindt u hier.
Indien u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u de automatische incasso instellen op de 11e dag van de maand. Deze data vindt u hier. Voeg hiervoor uw meest recente uitkeringsspecificatie aan de machtiging voor automatische incasso toe.

Acceptgiro
Rond de 18e van de maand ontvangt u van ons een acceptgirokaart. Denkt u er wel aan dat de huur op de 1e van iedere maand door ons ontvangen dient te zijn. Stuur de acceptgiro dus op tijd naar de bank.

Periodieke overschrijving
U regelt bij uw bank dat zij iedere maand op een vaste datum de huur overboeken naar Woningstichting Maasdriel, rekeningnummer NL65 RABO 0125 1038 59. Verandert er iets in uw huurbedrag dan zult u dit zelf moeten doorgeven aan uw bank.

Pinnen of contant betalen
Tijdens onze spreekuren bestaat de mogelijkheid om, indien betaling op andere wijze niet mogelijk is, op kantoor te pinnen of per kas betalen. Pinnen heeft bij ons dan de voorkeur.

Zelf overmaken
Natuurlijk kunt u de huur ook zelf overmaken. Gebruikt u dan ons bankrekeningnummer NL65 RABO 0125 1038 59.
U moet er wel aan denken om iedere maand de huur op tijd te betalen. Vergeet niet om uw adres als betalingskenmerk op te geven.

Huurachterstand
Als er een huurachterstand ontstaat of dreigt te ontstaan, doet u er goed aan om contact met ons op te nemen. We kunnen dan in een vroegtijdig stadium met u bespreken hoe u het probleem kunt oplossen. Als de huur niet tijdig is betaald, ontvangt u aanmaningen tot het doen van betaling. Als u niet reageert of niet betaalt dan wordt de huurvordering in handen gegeven van een deurwaarder. De kosten hiervan zijn niet gering en zijn voor uw rekening. Bovendien loopt u het risico dat wij uw woning na vonnis van de kantonrechter moeten laten ontruimen.