Bezwaar huurverhoging

Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract).

Geen bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:
  • De huurverhoging voor uw zelfstandige woning (eengezinswoning, appartementen) is maximaal 3,9% vanaf 1 juli 2018. Let op: is de verhoging minder dan 3,9% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.
  • De huurverhoging voor uw onzelfstandige woning (kamer), woonwagen of standplaats is maximaal 2,9% vanaf 1 juli 2018. Let op: is de verhoging minder dan 2,9%? En komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw kamer, woonwagen of standplaats? Dan is bezwaar wel mogelijk.
  • De woonruimte is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woonruimte kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging.
  • U heeft een zelfstandige woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.
  • Uw verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Wel bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:
U kunt hiervoor gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie.