Bezwaar huurverhoging

Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?
Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen.

Geen bezwaar huurverhoging mogelijk
In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:
  • De huurverhoging voor uw zelfstandige woning is niet meer dan 5,8% .
  • U heeft een zelfstandige woning in de vrije sector (kale huurprijs hoger dan € 879,66) en uw huurverhoging is niet meer dan 5,5%

Wel bezwaar huurverhoging mogelijk
In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:
  • Is de verhoging minder dan 5,8% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.
  • De huurverhoging bedraagt meer dan 5,8% (of meer dan 5,5 % voor een vrije sector)
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • Voor meer informatie wanneer bezwaar maken mogelijk is kijk ook op de website van de Woonbond.