Bezwaar huurverhoging

Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract).

Geen bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:
  • De huurverhoging voor uw zelfstandige woning (eengezinswoning, appartementen) is niet meer dan 4,1% . Let op: is de verhoging minder dan 4,1% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.
  • De huurverhoging voor uw onzelfstandige woning (kamer), woonwagen of standplaats is niet meer dan 3,1% . Let op: is de verhoging minder dan 3,1%? En komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw kamer, woonwagen of standplaats? Dan is bezwaar wel mogelijk.
  • De woonruimte is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woonruimte kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging.
  • U heeft een zelfstandige woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

Wel bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging: Bezwaar vanwege te late aankondiging huurverhoging
Als u het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum heeft ontvangen, kan uw verhuurder na uw bezwaar:
  • de ingangsdatum verschuiven naar een later tijdstip;
  • of uw bezwaar voorleggen aan de huurcommissie. De huurcommissie zal de ingangsdatum naar een later tijdstip verschuiven.

De verhuurder mag het bezwaar niet zelf ongegrond verklaren en naast zich neerleggen.

Lees verder over bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?