Algemene voorwaarden

Op de huurovereenkomst van Woningstichting Maasdriel zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene huurvoorwaarden zijn in 2014 aangepast aan de nieuwe wetgeving die de overheid heeft vastgesteld.

Wat zijn algemene huurvoorwaarden?
Dit zijn de afspraken die u met ons maakt voor wat betreft het huren en gebruiken van onze huurwoning. Deze voorwaarden zijn grotendeels vastgesteld door de overheid en per wet geregeld (Burgerlijk wetboek boek 7 titel 4). In de algemene huurvoorwaarden staan een aantal rechten en plichten over onder meer het gebruik van de woning, het onderhoud van de woning en wat wordt verstaan onder overlast.

Nadat u aangegeven heeft de woning te willen huren, sturen wij u een uitnodiging voor ondertekening van de huurovereenkomst. Bij deze uitnodiging ontvangt u van ons een een kopie van de algemene huurvoorwaarden. U kunt dan bij de ondertekening van de huurovereenkomst nog vragen stellen.

De algemene voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de huurovereenkomst. Dit betekent dat u de huurovereenkomst en de huurvoorwaarden niet van elkaar kunt loskoppelen.

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.