Vacature SWR klachtencommissielidDe Regionale Klachtencommissie Rivierenland is een onafhankelijke klachtencommissie, ingesteld door de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR). We zoeken een Onafhankelijk Commissielid

De woningcorporaties in Rivierenland willen hun huurders een hoge kwaliteit van
dienstverlening bieden, waaronder het oplossen van klachten van huurders. Als een
huurder niet tevreden is over de klachtenafhandeling door een aangesloten
woningcorporatie, dan kan hij een beroep doen op de Regionale Klachtencommissie.


De Regionale Klachtencommissie adviseert het bestuur van de aangesloten
woningcorporatie over de afhandeling van de bij hen ingediende klacht(en). Deze klachten
kunnen gaan over de relatie huurder-verhuurder, de kwaliteit van de dienstverlening, het
optreden van medewerkers en het functioneren van de woningcorporaties en/of bedrijven
die in opdracht van de corporaties werken.

Samenstelling
De Regionale Klachtencommissie bestaat uit twee commissieleden en één voorzitter. Een
secretaris ondersteunt de commissie.

Profiel
We zoeken iemand die actief kan luisteren, communicatief sterk is en onpartijdig
kijkt naar zaken binnen het sociale-verhuur-domein met oog voor het behoud
van het belang van de huurder-verhuurdersrelatie. Hij heeft geen enkele (zakelijke) relatie
met de aangesloten woningcorporaties en huurdersorganisaties voorafgaande aan de
benoeming (artikel 5, vierde lid klachtenreglement SWR). Juridisch inzicht en/of
bouwkundige kennis is een pre evenals ervaring met klachtenbehandeling.

Vergoeding
Een commissielid ontvangt een redelijke vergoeding: een deel vast en een deel variabel.

Interesse?
Belt u gerust de secretaris van de Klachtencommissie, mevr. Van Steenbrugge via
tel. 06 – 23 33 96 29. Uw motivatie met CV mailt u naar SWR p/a De Kernen, t.a.v.
mevr. Soffner o.v.v. vacature Commissielid SWR. Mailadres: i.soffner@dekernen.nl.

Sluitingsdatum: 25 oktober 2023
Op 15 november vinden de gesprekken plaats bij De Kernen in Ammerzoden.