Oplevering 20 nieuwbouwwoningen MCD locatie

Op 8, 19 en 22 maart 2018 ontvingen de bewoners al de sleutel van de nieuwbouwwoning aan de voormalige MCD-locatie.
De officiële oplevering was 4 april jl. door (van links naar rechts) dhr. A. Giezen (dir.bestuurder WSM), mw. J. Meijer (gedeputeerde Provincie Gelderland), dhr. G. v.d. Anker (wethouder gem. Maasdriel)