Inkoopbeleid en algemene (inkoop)voorwaarden

Het Inkoopbeleid bevat uitgangspunten en duidelijke kaders voor medewerkers die zich met inkoop bezig houden en het informeert marktpartijen over de visie en de uitgangspunten van WSM. Het doel van het Inkoopbeleid is om de beleidsuitgangspunten, afspraken en procedures met betrekking tot de inkoop vast te leggen.

De algemene (inkoop)voorwaarden zijn regeles waar een opdrachtnemer zich aan moet houden. Daardoor zijn de logistieke en administratieve processen binnen de organisatie aangesloten op de uitvoering. Het komt voor dat opdrachtnemers eigen voorwaarden hanteren. WSM verwijst altijd naar haar eigen voorwaarden en wijst die van andere partijen uitdrukkelijk van de hand om battle of forms te voorkomen.

Inkoopvoorwaarden
Inkoopvoorwaarden bijlage
Inkoopbeleid