Inschrijven Woongaard

Nieuw woonruimteverdeelsysteem
Met ingang van 2 juni 2014 zijn we van start gegaan met ons nieuwe woonruimteverdeelsysteem, Woongaard. Dit nieuwe systeem levert woningzoekenden veel voordelen op. Woningzoekenden zijn nu ingeschreven voor het totale woongaardgebied en kunnen nu ook reageren op woningen in andere steden en/of dorpen. Het zoekgebied en het aanbod van woningen wordt hierdoor groter.

Met één inschrijving een groter zoekgebied!
We werken met 4 regio’s samen bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit doen we in een organisatie met de naam Woongaard.

Hoe hoog mag mijn huur zijn
Bekijk hier de meest actuele informatie over passend toewijzen op de website van Woongaard. Hierin wordt duidelijk hoe hoog uw huur mag zijn en waar het van afhankelijk is.

Inschrijven?
Bent u nog niet ingeschreven als woningzoekende? U kunt dit gemakkelijk zelf doen via de volgende link: www.woongaard.com. Heeft u geen internet? Dan kunt u bij uw dichtstbijzijnde corporatie terecht.