Ik zoek een woning


Nieuw woonruimteverdeelsysteem
Met ingang van 2 juni 2014 zijn we van start gegaan met ons nieuwe woonruimteverdeelsysteem, Woongaard. Dit nieuwe systeem levert woningzoekenden veel voordelen op. Woningzoekenden zijn nu ingeschreven voor het totale woongaardgebied en kunnen nu ook reageren op woningen in andere steden en/of dorpen. Het zoekgebied en het aanbod van woningen wordt hierdoor groter.

Met één inschrijving een groter zoekgebied!
We werken met 4 regio’s samen bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit doen we in een organisatie met de naam Woongaard.

Inschrijven?
Bent u nog niet ingeschreven als woningzoekende? U kunt dit gemakkelijk zelf doen via onze website www.woongaard.com. Heeft u geen internet? Dan kunt u bij uw dichtstbijzijnde corporatie terecht.

Urgentie
In uitzonderlijke gevallen kan er door een woningzoekende urgentie aangevraagd worden. Hiermee krijgt de urgent woningzoekende voorrang op anderen. Een onafhankelijke urgentiecommissie beslist of er urgentie verleend wordt.
Meer informatie over de voorwaarden en procedure kunt u vinden via deze link

Hoe hoog mag mijn huur zijn
Bekijk hier de infograpic over passend toewijzen. Hierin wordt duidelijk hoe hoog uw huur mag zijn en waar het van afhankelijk is.

Deelnemende corporaties
Beter Wonen Streefkerk
Goed Wonen Zederik
KleurrijkWonen
Land van Altena
Lek en Waard Wonen
Omnivera
Poort6
SCW
SVT Wonen+
SWB
Tablis Wonen
Wbv. Nieuw Lekkerland
Woningstichting Maasdriel
Woonlinie
Woonservice Meander
Woonstichting De Kernen