Overlast

Rust, ruimte en niemand te zien of te horen in de wijde omgeving. Geen buren te bekennen. De meeste mensen hebben echter wel te maken met directe buren: boven, onder en/of naast zich. Dat heeft voor- en nadelen. Het is levendig en gezellig. Het geeft een veilig gevoel en er zijn meer voorzieningen –zoals scholen en winkels – in de buurt. Een nadeel kan zijn dat het soms te levendig is en dat u (over)last ervaart.

Hoe ga ik om met overlast?
  • Indien u last heeft van uw buren, wacht dan niet te lang met praten.
  • Ga een vriendelijk gesprek aan en leg aan uw buren uit waar u last van heeft. Vaak weten zij niet eens dat zij overlast veroorzaken.
  • Blijf in ieder geval rustig tijdens het gesprek. Indien u boos een gesprek aangaat, dan kunt u gemakkelijk dingen zeggen waar u later spijt van heeft.
  • Bedenk samen met uw buren een oplossing, probeer met elkaar mee te denken.
  • Tenslotte maak samen duidelijke afspraken, heeft u opnieuw overlast dan kunt u verwijzen naar de gemaakte afspraken.
     

Wanneer schakel ik Buurtbemiddeling in?

Bij Buurtbemiddeling, een gezamenlijk initiatief van ElkWelzijn, woningbouwverenigingen en gemeenten, kunt u vrijblijvend terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt.


Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met ElkWelzijn via 0345 22 50 00 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Kijk voor meer informatie op elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Wanneer schakel ik Woningstichting Maasdriel of de politie in?
Heeft u geprobeerd om met uw buren te praten maar blijft u overlast houden, maak dan een afspraak met de woonconsulent van Woningstichting Maasdriel. U schakelt de politie in als laatste redmiddel of indien u dat met onze woonconsulent heeft afgesproken. In extreme gevallen zoals geweld en drugsoverlast, schakelt u wel meteen de politie in. In deze situaties kan alleen de politie optreden.

Twijfels over de aanpak van overlast?
Dan kunt u altijd een afspraak maken met onze woonconsulent. Met zal worden bekeken wat de meest verstandige oplossing  voor uw probleem is. Het melden van overlast dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt hier een overlastfomulier downloaden. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, vermeld dus altijd uw naam en adres.

Meer informatie?
U kunt bij Woningstichting Maasdriel het Burenboekje en het boekje Oh ja….de buren ophalen. Op internet kunt u meer informatie vinden op de site van de overheid, www.rijksoverheid.nl of www.problemenmetjeburen.nl.