Eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

De Wet eenmalige huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen trad in werking op 1 maart 2023.

Wat betekent deze eenmalige huurverlaging
Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 ging voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging gold alleen voor huurders met een laag inkomen.Tot en met 30 december 2024 kunnen huurders waarbij na 2021 het inkomen is gedaald zelf een huurverlaging aanvragen, indien zij deze in 2023 niet hebben gehad. Hiervoor moet u wel aan de onderstaande eisen voldoen.

Wie kan alsnog huurverlaging krijgen?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:
- U woonde op 1 maart 2023 in uw huidige huurwoning.
- Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 577,91 per maand.
- U heeft niet eerder een eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad.
- U heeft minimaal 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging een inkomen van 120 % van het
   minimum - inkomensijkpunt huurtoeslag of lager.
   
Die inkomensgrenzen gaan uit van een jaarinkomen. Als bekeken wordt of iemand de afgelopen 6 maanden onder dat inkomen zat, moet dus maar de helft van het jaarinkomen worden gekeken.
 
De inkomensgrenzen zijn: 
  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW - leeftijd: € 24.840 per jaar ( €12.420 per 6 maanden)
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW - leeftijd: € 32.370 per jaar (€ 16.185 per 6 maanden)
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW - leeftijd: € 26.430 per jaar (€ 13.215 per 6 maanden)
  • Meerpersoonhuishoudens vanaf AOW - leeftijd: € 35.150 per jaar (€ 17.575 per 6 maanden)


Indien u in 2024 een verzoek doet, dan gelden de inkomensgrenzen 2024, ook als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 nog geen laag inkomen had, maar nu wel? En u krijgt in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur?Neem dan contact met ons op via verhuur@woningstichtingmaasdriel.nl